Các bạn cho mình hỏi mình đã cài được 1001bit sketchup 2013 đã có trong công cụ plugin nhưng khi mở chương trình làm thì không sử dụng được các công cụ trên giúp mình với cám ơn